Wielkopostny GPS

Nieustanny brak czasu, zabieganie, masa spotkań, przygotowań… i w takim właśnie czasie Bóg daje nam przestrzeń do spotkania z Nim i z samym sobą… by zwyczajnie zaktualizować swój GPS z kierunkiem na Niebo.

W ostatnich tygodniach zarówno uczniowie jak i osoby dorosłe naszej szkoły: rodzice, nauczyciele i wszyscy pracownicy mieli taką możliwość zatrzymania się.

W sobotnie przedpołudnie był czas dla dorosłych, natomiast przez trzy kolejne dni – od poniedziałku do środy był czas dla dzieci i młodzieży.

Temat przewodni dotyczył Kościoła – wspólnoty wszystkich ludzi. To jaki on jest, zależy od nas samych i naszego zaangażowania.

W szkole natomiast nie było tradycyjnych zajęć lekcyjnych, natomiast oprócz konferencji był czas na warsztaty, quizy i wspólny śpiew. Owoce wspólnych prac i przemyśleń zostały przedstawione na plakatach. Uczniowie wspólnie pochylali sie nad tajemnicą Kościoła i Sakramentów świętych.
Na zakończenie rekolekcji wspólnie uczestniczyli w Eucharystii, w czasie której odnowili przyrzeczenia chrzcielne – a wczesniej przedstawiciele klas zapalili od Paschału klasowe świece. 

Ziarno zostało zasiane…