Po skończonych lekcjach każde dziecko, które pozostaje w szkole może skorzystać z naszej szkolnej świetlicy, gdzie pod opieką nauczycieli ma czas na odrobienie zadania domowego czy też udział w różnych rozwijających zajęciach.

 
W czasie pandemii obowiązuje powyższy regulamin z zasadami epidemiologicznymi zawartymi w regulaminie funkcjonowania szkoły (zakładka Dokumenty Regulaminy). 
 
Dokumenty do pobrania: