„Zawsze niech będzie dla Was przykładem Święta Rodzina z Nazaretu,
w której wzrastał Chrystus przy Matce Maryi i opiekunie Józefie.”  
św. Jan Paweł II


Jako siostry Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu pragniemy szerzyć Królestwo Bożej Miłości wśród ludzi. Angażujemy się w różne formy działalności w Kościele katolickim, zwłaszcza w posługę wobec rodziny.

Więcej informacji: www.nazaretanki.org