„Mieć czas dla dziecka – to początek wszelkiego wychowania.” 

Karl Hesselbacher

Pedagog szkolny:

mgr Marta Czerwińska; mgr Grzegorz Kotwa; mgr Damian Zegadło

 

Kontakt: nr telefonu – 797 104 999

e-mail:

1.  http://marta.czerwinska@kspjadwiga.pl;

2. grzegorz.kotwa@kspjadwiga.pl

3. damian.zegadlo@kspjadwiga.pl

 

Jeśli masz kłopot, ważną lub mniej ważną sprawę; sukces, którym warto się podzielić;
pytanie, które nurtuje – to warto przyjść i porozmawiać.

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka, a mianowicie:

– trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolnego dziecka;

– problemów z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);

– uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka.

Godziny pracy:

Pedagog – po uzgodnieniu telefonicznym, lub przez dziennik szkoły

Zasady udzielania pomocy

DO POCZYTANIA – DLA POSZUKUJĄCYCH I ZAINTERESOWANYCH:

  1. SPEKTRUM-AUTYZMU
  2. Profilaktyka otyłości:
    Diety
    Zestawy ćwiczeń

    3. Jak chronić dziecko przed pornografią?