„Mieć czas dla dziecka – to początek wszelkiego wychowania.” 

Karl Hesselbacher

Pedagog szkolny: mgr Marta Czerwińska; mgr Grzegorz Kotwa 

Pedagog specjalny: mgr Damian Zegadło

Psycholog: mgr Elzbieta Czarnocka-Błaszczyk

 

Możliwość kontaktu:

nr telefonu – 797 104 999 lub przez dziennik elektroniczny

 

Jeśli masz kłopot, ważną lub mniej ważną sprawę; sukces, którym warto się podzielić;
pytanie, które nurtuje – to warto przyjść i porozmawiać.

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka, a mianowicie:

– trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolnego dziecka;

– problemów z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);

– uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka.

Godziny pracy:

Pedagog – po uzgodnieniu telefonicznym, lub przez dziennik szkoły

Zasady udzielania pomocy

DO POCZYTANIA – DLA POSZUKUJĄCYCH I ZAINTERESOWANYCH:

  1. SPEKTRUM-AUTYZMU
  2. Profilaktyka otyłości:
    Diety
    Zestawy ćwiczeń

    3. Jak chronić dziecko przed pornografią?