Jesteśmy publiczną, koedukacyjną szkołą katolicką. Staramy się odpowiadać na dzisiejsze potrzeby młodzieży, dostosowując naszą ofertę edukacyjną oraz stosując indywidualizację w procesie nauczania. Zależy nam na wszechstronnym rozwoju naszych uczniów, dlatego wkładamy wysiłki by tworzyć przyjazną atmosferę, stawiając jednocześnie wysokie wymagania.

Chcemy, aby absolwenci naszej szkoły byli osobami odpowiedzialnymi i samodzielnymi, wrażliwymi, uczciwymi i otwartymi na innych ludzi, świadomymi celu własnego życia, własnego miejsca w świecie, podejmującymi pracę nad sobą, umiejącymi dokonywać właściwych wyborów i potrafiącymi cieszyć się życiem.

Mamy świadomość, że szkoła to nie tylko lekcje i zdobywanie wiedzy czy też kształtowanie umiejętności podczas typowych zajęć w klasie. To także angażowanie uczniów w działania różnego rodzaju, które w nietypowy sposób wyzwalają w nich pokłady twórczości, pozwalając na poszerzanie kompetencji matematycznych, językowych, a nawet społecznych. W naszej szkole nauczyciele szukają różnych rozwiązań, by każdy uczeń mógł w niecodzienny sposób rozwijać swoje talenty i zainteresowania.

Staramy się uczyć jak twórczo myśleć, mądrze wybierać i przy tym wszystkim zawsze patrzeć…w Niebo.