Cechą szczególną Zgromadzenia – charyzmatem Sióstr Nazaretanek jest troska o rodzinę, dlatego jako wspólnota szkolna staramy się proponować – zapraszać rodziców i całe rodziny na  spotkania o charakterze duchowym i formacyjnym.

  • Zapraszamy rodziców do udziału w szkolnych Mszach świętych sprawowanych z okazji świąt kościelnych jak i uroczystości szkolnych.
  • Rozpoczynamy każdy dzień wspólną modlitwą.
  • Raz w miesiącu, w niedzielę spotykamy się z rodzinami na wspólną modlitwę w czasie Eucharystii polecając Bogu wszystkie sprawy.
  • Małżonkom proponujemy spotkania w charakterze cyklicznych „Randek małżeńskich”, w czasie których pary małżeńskie mają okazję do poświęcenia czasu wyłącznie sobie nawzajem, zatrzymania się w codziennym zabieganiu i zainwestowanie w pogłębienie relacji małżeńskiej, która promieniuje na całą rodzinę.
  • Proponujemy adwentowe i wielkopostne dni skupienia dla rodziców i pracowników szkoły.
  • Zapraszamy rodziny na pielgrzymkę do Żdżar, skąd pochodzi Założycielka Zgromadzenia – bł. Franciszka Siedliska.
  • Zapraszamy rodziny do uczestnictwa w spotkaniach SNR – www.snrnazaret.pl
  • A młodzież do wspólnego odkrywania cudów świata – Nazaret Młodym