Rodzina Świętych

W środę, 25 października 2023 r. o godz. 10.00 w Bazylice Katedralnej w Kielcach uczestniczyliśmy w Eucharystii sprawowanej przez Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego z okazji powstania Kieleckiej Rodziny Szkół Świętych i Błogosławionych.

Uczestniczyły w niej delegacje z 21 szkół, pośród nich 12 Pocztów Sztandarowych, w sumie 261 osób. Naszą społeczność uczniowską reprezentowały klasy 6, ponadto nasza szkoła była odpowiedzialna za oprawę muzyczną.

Po Eucharystii gościliśmy w WSD Kielce. Najpierw był słodki poczęstunek w seminaryjnym refektarzu, a potem prezentacja poszczególnych szkół przeplatana występem Chóru LO im. Św. Jadwigi w Kielcach – Dużego Nazaretu, czyli naszej starszej siostry 😊

Dłuższa relacja na Radio eM