Szybuj bezpiecznie… w internecie

Tematyka jedenastej edycji projektu związana jest z odpowiedzialnego korzystania z mediów
społecznościowych, wiedzy na temat praw autorskich, ochrony wizerunku i danych
osobowych, odpowiedzialność prawna.
We współczesnym świecie, w którym dostęp do nowoczesnych technologii oraz do sieci
internetowej stał się powszechny, jednym z kluczowych działań szkół i placówek jest
zapobieganie ryzykownym zachowaniom w sieci internetowej oraz ich konsekwencjom.