Wolontariat z Korczakiem

 

W środę 11 maja 2022 r. wolontariusze z naszej szkoły otrzymali minigrant Korpusu Solidarności na realizację działań wolontariatu pn. “Wolontariat z Korczakiem” przyznany przez Diecezjalne Centrum Wolontariatu w Kielcach i Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach. W ramach projektu podjęte zostaną różne działania, nawiązujące do postaci Janusz Korczaka, m.in. wykonanie tablicy przed szkołą z jego mądrościami, porządkowanie cmentarza żydowskiego, zajęcia dla młodszych z czytaniem jego książek. Obejmą one 4 obszary życia tego niezwykłego człowieka, które zostały nazwane: Korczak Społecznik, Korczak Żyd, Korczak Lekarz, Korczak Pisarz. Projekt ma na celu wzmocnienie postaw wolontariackich i promowanie wolontariatu długoterminowego. Będzie realizowany do końca obecnego roku szkolnego. Zadanie finansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków “Korpus Solidarności” – Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.