Tradycyjne losowanie

 

Tradycją w naszym Zgromadzeniu jest losowanie patronów oraz intencji modlitwy na cały rok. W tym roku również nasza szkoła wylosowała rocznego patrona.

Jest nim ŚW. PAWEŁ – APOSTOŁ NARODÓW,  modlimy się za MISJONARZY I MISJONARKI, a poza tym ćwiczymy się w cnocie SPRAWIEDLIWOŚCI.

Zachęcamy do wspólnej modlitwy oraz do głębszego poznania św. Pawła, który w tym roku będzie za nami szczególnie orędował razem z Maryją z Nazaretu.

 św. Paweł