Ratownicy Marzeń

W czwartek 18 listopada 2021 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty w ramach programu profilaktyki zintegrowanej Ratownicy Marzeń. Powstał on jako odpowiedź profilaktyczna na potrzeby związane z trudną i dynamicznie zmieniającą się sytuacją młodzieży, rodziny, szkoły i całego społeczeństwa, powstałą na skutek epidemii COVID19. Warsztaty miały charakter motywacyjny. Poprowadził je profilaktyk Leszek Szawiński wraz z pedagogiem szkolnym Damianem Zegadło.

W zajęciach wzięli uczniowie klas 5-8.

Celem programu jest wsparcie dzieci i młodzieży oraz pomoc w odnalezieniu się w obecnej, związanej z epidemią, skomplikowanej sytuacji życiowej. Ważnym elementem programu jest nauka umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie i psychicznie, poprzez skierowanie uwagi na kluczowe czynniki chroniące.