Klub Ortograffiti

Nauczanie ortografii sprawia uczniom i nauczycielom wiele kłopotu. Systematyczną pracę nad zasadami ortograficznymi należy rozpocząć od najmłodszych lat. Przede wszystkim należy ukształtować w dzieciach tzw. „czujność ortograficzną”. Aby to zrobić klasa 2b postanowiła założyć Klub Ortograffiti . Praca w naszej klasie opiera się przede wszystkim na korzystaniu z PAKIETU Ortograffiti z Bratkiem dla klasy drugiej. Uczniowie bardzo lubią pracować  z Bratkiem i z niecierpliwością czekają na dzień pracy z Bratkiem.  Zajęcia z Bratkiem są świetne! A jedna z klubowiczek ulepiła nawet z plasteliny jego podobiznę, która towarzyszy klasie przez wszystkie zajęcia!