Hymn w wersji mp3

O MARYJO Z NAZARETU
D A
1.Młodość serca, młodość ducha
G A
każdy z nas chce dzisiaj wznieść
i wraz z Tą co Boga słucha D A
w życiu swoim innym nieść G A
G A D h
Ref.: O Maryjo z Nazaretu prowadź nas do Boga
co dzień wskazuj nam, że miłość to wspaniała droga. G A D h
W Twej nazaretańskiej szkole my wzrastać pragniemy G A D h
Bogu, ludziom i Ojczyźnie dobrze służyć chcemy. G A Fis

2.Ty Jezusa innym niosłaś
i widziałaś ludzki ból,
ucz nas czynić co On każe,
z Ciebie my czerpiemy wzór.

Ref. O Maryjo z Nazaretu…

Rozwijamy młodość swoją
umysł, ciało oraz ducha
wiemy, że kto chce być lepszy
niech Maryi słucha.

Ref. O Maryjo z Nazaretu…
x2 (przy powtórzeniu w ostatniej linijce G A D Fis)