Koła zainteresowań – rok szkolny 2022/2023

😊😊😊

 

DZIEŃ RODZAJ ZAJĘĆ GODZINY SALA
PONIEDZIAŁEK Zaj. wyr. – j. polski 8ab 14.35-15.20 B8
Warsztaty rękodzieła (kl.4-8) 12.40-13.25 C1
Koło matematyczne kl.2a/2b 12.40-13.25 D6
Koło literackie kl.2a/2b 12.40-13.25 D4
Terapia  SI 12.30 – 14.30

 

D5

Zajęcia tyflopedagogiczne 14.35.- 15.35
Koło muzyczne 1-4 13.45-14.30 C1
Koło muzyczno-instrumentalne 5-8 14.35-15.20 C1
Koło patriotyczne  “ABC Małego Patrioty” 12.40-13.25 D7
TUS 13.30 – 14.30 D8
Programowanie PR 13.45 – 14.30 C3a
Zajęcia logiczne 3a 11.35-12.20 D4
Szachy 1a 12.40-13.25 C3
Szachy 1b 13.45-14.30 C3
Zajęcia wyr. z matematyki 7 13:45-14:30 C5
Zajęcia logiczne PR 2ab, 3b 14.35-15.20 C3
Koło teatralne 13:30-14: 30 D1
WTOREK Koło krajoznawcze 13.45-14.30 B8, B7
Zajęcia artystyczne 1 12.40-13.25 ?
TUS 7-8 15.25-16.10 C7
Zaj. dydaktyczno – wyrównawcze 12.35 – 13.20 D5
Terapia SI 13.30 – 14.15 D5
Koło matematyczne 4,5 13.45-14.30 C5
Zajęcia PR matematyka 5-6 12.40-13.25  
Robotyka PR 11.35 – 12.20 C3a
Szachy 2b 11.35-12.20 C3
Szachy 3a 12.40-13.25 C3
Robotyka PR 13.45 – 14.30 C3a
Szachy 4-6 13.45-14.30 C3
Gry i zabawy ruchowe klasa 3 12.40-13.25 mała sala
ŚRODA TUS / PR 12.40-13.25 C6
Zajęcia artystyczne kl.2 13.45-14.30 C1
Zaj. wyr. j. polski kl. 4a,b 12.40-13.25 C7
Zaj. wyr. j. polski kl. 6a,b 13.45-14.30 C7
Kółko przyrodnicze  kl. 1 11.35-12.20  
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 12:40-13:25 D4
Koło j. angielskiego 4b 12:40-13:25 A3
Koło fotograficzne 4-7 12.40-13.25  
Robotyka(PR) 12.40 – 13.25 C3
Zaj. logiczne  (PR) 1ab 11.35-12.20 D7
Szachy 2a 12.40-13.25 C3
Szachy 3b 13.45-14.30 C3
Szachy 7 (wf 4) 14.35-15.20 C3/C4

 

CZWARTEK

 

 

 

 

 

Zajęcia PR / biologia 5 13.45-14.30 C7
ZAJĘCIA PR / BIOLOGIA 6 14.35-15.20 C7
Zajęcia PR / biologia 7,8 15.25-16.10 C7
Koło piłka nożna 3 12.40-13.25 hala
Programowanie PR 13.45 – 14.30 C3a
Zajecia dydaktyczno-wyrównawcze 11.35-12.20 D2
Zajęcia PR matematyka 4 12.40 – 13.25 C5
Gry i zabawy (z elem. gim. Korek. 1b 11.35-12.20 mała sala
Fitness 4a (4 godz. wf) 11:35-12:20 mała sala
Fitness 5b (4 godz. wf) 12:40-13:25 mała sala
Fizjoterapia (IPET) 12.40-13.25 mała sala
Koło plastyczne 3a,b 11.35-12.20 D1
Koło Plastyczne 4-7 12.40-13.25  
Koło historyczne 12.40-13.25 B9
PIĄTEK Zajęcia tyflopedagogiczne 11.30 – 12.30 D5
Klub Ortograffiti 12.30 – 13.15 D5
Gry i zabawy ruchowe 2a 11.35-12.20 mała sala
Gry i zabawy ruchowe 2b 12.40-13.25
Gry i zabawy ruchowe 3a,b 13.45-14.30
Zaj. wyr.  z matematyki  5a,b 12.40-13.25 C5
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 11.50-12.35 D6
Koło języka angielskiego 1b 12:40-13:25 D7
Matematyka w świecie przyrody PR 16.00-19.00 C4
SOBOTA Koło matematyczne 8ab (konkurs) 10.00 – 13.00 C4