„WAŻNY JEST RODZAJ POMOCY, KTÓRĄ SIĘ OFERUJE. ALE JESZCZE WAŻNIEJSZE OD TEGO JEST SERCE,
Z JAKIM TEJ POMOCY SIĘ UDZIELA.”

Przesłanie Papieża Jana Pawła II na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu

Tradycją Nazaretu jest rozwijanie działań Koła Wolontariatu, czyli rozwijanie działań pro –  społecznych w szkole i na zewnątrz jej. Wolontariat jest szkołą odpowiedzialności za drugiego człowieka, nauką przedsiębiorczości, inicjatywy, empatii i pogłębianiem wiedzy z danej dziedziny

Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów klas V – VIII, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, być odpowiedzialnym za szkołę.

Opiekunowie:
– p. Damian Zegadło
– s. Maria Józefa Życińska

Działalność Koła Wolontariatu

W zakresie wsparcia społeczności szkolnej
pomoc wychowawcom świetlicy w organizowaniu zajęć dla dzieci (dyżur przy wyjściu dzieci, zajęcia plastyczne, muzyczne, itp.)

W zakresie wsparcia środowiska  lokalnego
współpraca z Domem Dziecka Kamyk;
przygotowywanie świątecznych paczek dla potrzebujących np. Szlachetna Paczka;
Bank Żywności SOS – zbiórka żywności;
włączanie się w akcje Caritasu;
kiermasze świąteczne na wyznaczone cele;
zbiórka nakrętek i makulatury;
światełko zapomnianym – porządkowanie zaniedbanych grobów.

W zakresie globalnym
uwrażliwiania rówieśników na problemy współczesnego świata;
akcje pomocowe w sytuacjach wyjątkowych;
obchody Dnia Wolontariusza – spotkanie z zaproszonym gościem.